A guided meditation through your interiors – Genpo Roshi

 

Dennis Paul Merzel, also known as Genpo Roshi, is a Zen Priest and teacher in the Soto and Rinzai schools of Zen Buddhism. Since his initial awakening over 45 years ago, his passion and purpose has been to assist others to realize their true nature, and to continuously deepen his own journey to enlightenment.
Here we have his Big Mind/Big Heart Process. 

Proces Wielkiego Umysłu prowadzonej medytacji przez Genpo Roshi

 

Dennis Paul Merzel, znany również jako Genpo Roshi, jest Kapłanem Zen i nauczycielem w szkole Zen  Soto/Rinzai. Od czasu swojego pierwszego przebudzenia ponad 45 lat temu, jego pasją i celem było pomaganie innym w uświadomieniu sobie ich prawdziwej natury i nieustanne pogłębianie własnej drogi do oświecenia.Tutaj mamy okazję poznać metodę procesu Big Mind.