AFIRMACJA SUWERENNOŚCI. PRZESTRZEŃ DLA NOWEJ ZIEMI

 

 Dom Tantry ·  7 maja 2020

 

 

Uznanie swojej tożsamości i współodpowiedzialności za świat.

 

Uznaję Siebie jako integralną część boskiej świadomości i jej energii, rozpoznaję siebie jako wielowymiarową kosmiczną istotę,
która ma potężną moc manifestowania tej rzeczywistości.
Rozumiem, że poprzez umniejszanie siebie i innych, odcinam i neguję swoją możliwość kształtowania świata.
Uznaję swoją jedność i tożsamość z kolektywną świadomością Ziemi i jej mieszkańców.
Dostrzegam piękno i światło we wszystkim, dostrzegam również istniejące od dawna na tej planecie cierpienie,
manipulację i interwencję hamującą proces przebudzenia ludzkości i ewolucji świadomości.
Widzę, że wszystko co dzieje się w tym świecie, jest częścią mnie i jestem współodpowiedzialny za kształt tej rzeczywistości. Jestem również współodpowiedzialny za bierność i przyzwolenie na działanie skierowane przeciwko życiu i wolnej woli świadomych istot.
Skupiając się na pozytywnych aspektach i wysokich wibracjach, jednocześnie rozpoznaję i nie ignoruję ”negatywne” aspekty rzeczywistości,
rozumiejąc potrzebę pracy nad transformacją indywidualnego i zbiorowego cienia.

 

Proklamacja suwerenności swojego istnienia.

 

Przywołuję Wielką kosmiczną Matkę przestrzeń i Pierwotną Świadomość która ją wypełnia.
Przywołuję wszystkie moje połączenia z oświeconymi istotami we wszystkich czasach i wymiarach.
Jako boskie źródło życia obecne w tym ciele, ustanawiam suwerenność,
ogłaszam autonomię nad moim umysłem, ciałem i duszą we wszystkich czasach, wymiarach rzeczywistości.
Tu i teraz wszystkie energetyczne blokady i implanty przesłaniające moją percepcje, odczuwanie i moc zostają usunięte z mojego ciała, serca i umysłu.
Tu i teraz wypowiadam wszystkie kontrakty i śluby zawarte we wszystkich czasach i wymiarach.
Zrywam i unieważniam śluby posłuszeństwa, milczenia, męczeństwa, ubóstwa, poświęcenia dla idei,
oraz wszystkie inne przyrzeczenia hamujące mój rozwój i najwyższe dobro wszystkich istot.
Czerpiąc moc ze swojego wnętrza, ja sam dokonuję wszystkich wyborów, staję w swojej mocy i wyrażam swoją prawdę.
Nie pozwalam na żadne przeszkadzające energie, formy myślowe, wzorce i programy.
Ogłaszam mój pokój i pokój dla całej ludzkości. I tak się staje.

 

Przekroczenie dualizmu i wybaczenie negatywnym siłom, jako części siebie,
oraz ich transformacja.

 

Uznając swoją jedność ze światem i współzależność energetyczną, postrzegam cały świat wewnątrz siebie.
Mój wewnętrzny mikrokosmos reprezentuje całą rzeczywistość w której żyjemy,
zawierając w sobie wszystkie osobiste i kolektywne procesy, które właśnie teraz mają miejsce.
Postrzegam świat jako zbiorową projekcję, rozwijającą się poprzez opozycję światła i ciemności, pozytywnej i negatywnej strony.
Dzięki temu mogę przekroczyć dualistyczny wymiar egzystencji, osadzając się w pierwotnej jedności przestrzeni i światła.
Objęcie osobistego i kolektywnego cienia i mroku, staje się możliwe poprzez dogłębne wybaczenie sobie i innym wszystkich negatywnych działań,
które zostały nagromadzone we wspólnym polu.
Poprzez połączenie negatywnych i pozytywnych aspektów świata wewnątrz siebie, podnosząc je do serca i świadomości,
mogę transformować i uzdrawiać kolektywne przyczyny cierpienia tego świata.