Cztery Filary

Cztery Filary Tantry

Intensywny warsztat Tantry

Prowadzenie: Dechen Dorje z Zespołem


Ten warsztat jest pogłębieniem Twojej ścieżki Tantry dzięki innowacyjnej, autorskiej metodzie Czterech Filarów Tantry, stworzonej przez Zenona D. Dorje i rozwijaną z Esterą Saraswati. Cztery Filary Tantry prowadzą szybko w głąb istoty Tantry, wskazując kierunek do osiągnięcia ekstazy duchowo-cielesnej, jaka płynie z połączenia esencji męskiej i żeńskiej wewnątrz siebie, oraz wyzwolenia się z iluzji matriksa....

Read More