Celebracja przejścia w Nowy 2021 rok

 

Dom Tantry · 8 stycznia 2021


 

Tak jak pisaliśmy na początku ubiegłego roku:
http://houseoftantra.org/celebracja-poczatku-nowego-roku-2020/

…realizuje się scenariusz coraz większej komputeryzacji i tworzenia  bio-cybernetycznej ludzkości. Ingerencja technologiczna i manipulacje genetyczne forsowane są przez niedojrzały aspekt męski, dążący do zdobycia  pełnej władzy i kontroli nad ludźmi. Celem tej części kolektywnej świadomości jest utrzymanie społeczeństwa w niewiedzy na temat historii Ziemi i zastopowanie  procesu przebudzenia ludzkości, które już trwa jakiś czas. Nadchodzący czas jeszcze bardziej pogłębi polaryzację między tym nowym mrocznym obliczem patriarchalnego systemu,  a ruchem odrodzenia kobiecej mocy, mądrości serca i kreacji Nowej Ziemi bez hierarchii i przemocy, zarządzanej oddolnie przez lokalne wspólnoty.

Przychodzi czas na klarowne zobaczenie jaką przyszłość wspieramy poprzez nasze codzienne wybory i styl życia. Co realnie robimy i możemy zrobić dla uzdrowienia siebie i świata…

 

Skala i szybkość działań korporacyjnego systemu, które nadeszły niedługo później przerosły wszelkie oczekiwania. Byliśmy i nadal jesteśmy świadkami niezwykłego zawirowania negatywnych i pozytywnych energii na Ziemi. Cały miniony rok i obecny czas to surrealistyczny scenariusz ”Nowego Ładu”  –  globalnej gry wielkiego resetu, kreowanie fikcyjnego zagrożenia, poprzez absurdalne metody reżimu sanitarnego.
Był to rok wstrząsu poznawczego dla wielu osób, które do tej pory ignorowały fakt, że żyją w systemie monopolu zdominowanym przez wąskie grono właścicieli największych korporacji. Dla ludzi, którzy nie chcieli dostrzec, że nasze cała planeta została zatruta poprzez forsowanie nieekologicznych technologii związanych z ropą. Że te same korporacje, które rozwijały broń masowego rażenia, również wyprodukowały naszą żywność zatrutą chemicznymi komponentami oraz żywność modyfikowaną genetycznie. Jako koncerny farmaceutyczne, pracowały dla wojska nad bronią biologiczną a obecnie opracowują szczepionki, które miałyby ”uratować” ludzkość.

Sytuacja pokazuje wyraźnie, że duża część społeczeństwa nie jest w stanie przeprowadzić głębszej analizy świata w którym żyjemy i nadal wierzy w narrację korporacyjnych mediów.
Jesteśmy świadkami czasów, kiedy prawdopodobnie większość ludzkości podda się manipulacji genetycznej na masową skalę przy pomocy forsowanej szczepionki RNA. Rozstrzygają się  więc losy obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości. Podziału na Matriks i Nową Ziemię.
Jaki będzie dalszy ciąg konfrontacji między neofaszystowskim ”Nowym Ładem” i przebudzoną, świadomą ludzkością?

 

Ta świadoma część ludzkości ma ciągle dużo do zrobienia, ponieważ nadal nosi w sobie wiele zranień z przeszłości. A tylko poprzez uzdrowienie i uwolnienie się od historii zakodowanej w naszym DNA możemy skupić się na budowaniu Nowej Ziemi.
Tylko tak możemy zostawić stary porządek samemu sobie, by sam się rozpadł, nie wchodząc z nim w niepotrzebną walkę.
Widzimy bowiem, że główna przyczyna negatywności tego świata nie leży na zewnątrz.
Gdyby każda indywidualność na tej planecie przetransformowała swoje negatywne wewnętrzne aspekty, obecnie żylibyśmy w  raju. Podobne przyciąga podobne. Żadne szkodliwe, pasożytnicze energie nie miałyby tutaj racji bytu.

 

Czeka więc nas wiele pracy na nowej drodze. Uczenia się wspólnotowego działania w uszanowaniu swoich indywidualnych potrzeb i granic. Widzeniu siebie nawzajem jako różnorodnej ekspresji jednej świadomości i energii. A jednocześnie rozwijania umiejętności transparentnej komunikacji i wyrażania swoich głębokich intencji.

 

Wierzymy że ta epoka wojen, przemocy i dominacji dotychczasowego porządku zbliża się ku końcowi.
Widzimy, jak wiele z nas budzi się ze snu. Zaczyna rozpoznawać siebie, kim naprawdę jest i dlaczego jest tutaj właśnie teraz.
My – istoty, które przeszły ciężkie doświadczenia upadków w poprzednich epokach cywilizacji na Ziemi, teraz pojawiamy się znowu by ten cykl się nie powtórzył.  Dzięki globalnemu przebudzeniu świadomości i zrozumieniu obecnej sytuacji na głębszym poziomie, porzucimy dotychczasowy, wyobcowany sposób życia w miastach i szkodliwe technologie.
Odnajdziemy również swoje plemię, ludzi podobnych sobie, aby razem żyć blisko natury, w zgodzie z duchami przyrody, stając się niezależnym od starego systemu. Będziemy mogli zrealizować marzenia setek pokoleń o Nowej Ziemi, bez przemocy i wojen, gdzie wszyscy mogą żyć razem w obfitości i wzajemnym poszanowaniu.

 

W czasie przesilenia zimowego, koniunkcji planet, w czasie przejścia w Nowy Rok, otwieraliśmy przestrzeń na nowe energie, aktywowaliśmy nasze ukryte talenty, wspólnie manifestowaliśmy naszą wizję Nowej Ziemi.
Rozpoznając głębszy wymiar w sobie nawzajem, otworzyliśmy pamięć dawnych czasów i tego co nas łączyło.
Spędziliśmy ten czas na celebracji tego, kim naprawdę jesteśmy i naszego ponownego spotkania.
Niech nasiona które razem zasialiśmy wzrastają.