Co jest zamanifestowane tu i teraz?

 

 Dom Tantry ·  21 Kwietnia 2020

 

 

Biorąc radykalną odpowiedzialność za to, co dzieje się na Ziemi, możemy zobaczyć, że zarówno negatywne i pozytywne aspekty świata, znajdują swoje źródło wewnątrz nas. Nasze wnętrze reprezentuje cały świat w którym żyjemy, zawiera w sobie wszystkie kolektywne procesy, które właśnie teraz mają miejsce.

Co właściwie się dzieje? Trudno nam uwierzyć w ten surrealistyczny teatr wydarzeń.
W czasach turbulencji i zmanipulowania całych społeczeństw, warto przypomnieć sobie o kosmicznych prawach płynących z rozpoznania kim naprawdę jesteśmy.

 

1. Jedyne co naprawdę istnieje to świadomość i pustka.

 

2. Całe multiwersum dziejące się w czasie to myślowo – emocjonalna ekspresja połączenia świadomości i pustki, która ma naturę projekcji.

 

3. W związku z tym każdy z nas jako świadomość, projektuje swoją rzeczywistość. To w co wierzymy, nasze indywidualne i kolektywne nagromadzenia i przekonania stają się naszą rzeczywistością.

 

4. Jeśli świadomie nie wierzymy w nic, magazyn naszej podświadomości nadal realizuje rzeczywistość którą nagromadziliśmy.

 

5. Jednak bez doświadczenia rozpoznania siebie, jako jedności świadomości i przestrzeni, skumulowane w naszej podświadomości doświadczenia, induktują pewien rodzaj transu. Głębokość tego uśpienia zależy od naszego stanu gęstości i częstotliwości wibracyjnej.

 

6. Uśpienie powoduje, że jesteśmy uchwyceni w dualizm postrzegania swojej odrębności od świata coraz bardziej utożsamiamy się z ze swoimi myślami, emocjami, cielesnością i doświadczeniami.

 

7. Konsekwencją braku rozpoznania świata jako naszej indywidualnej i kolektywnej projekcji, jest uwikłanie się w polaryzację światła i ciemności, zła i dobra, ofiary i kata, co staje się przyczyną cierpienia ale też procesu naszej indywidualnej ewolucji.

 

8. Uwikłanie to jest zwykle nieświadome, ale z perspektywy kosmicznej świadomości jest celową kreacją i eksploracją.

 

9. Ponieważ nasza rzeczywistość jest projektowana przez nasze indywidualne i kolektywne nagromadzenia i przekonania, możemy świadomie kreować naszą realność, wybierając wizję świata w którym chcemy żyć.

 

10. Jednak możliwość świadomej manifestacji ograniczają nieświadome, kolektywne i indywidualne nagromadzenia, które nazywamy naszym cieniem. Sytuacja świata w której obecnie się znajdujemy, jest dokładną zbiorową manifestacją naszych świadomych i nieświadomych części.

 

11. Bez transformacji naszego indywidualnego i kolektywnego mroku, nie będziemy w stanie jako zbiorowość zamanifestować Nowej Ziemi.

 

12. Pierwszym krokiem w celu przebudzenia, jest wyjście poza dualizm walki dobra ze złem, ciemności i światła, poprzez metodę transcendencji – medytacji.

 

13. Nie oznacza to bycia neutralnym albo biernym w obliczu cierpienia innych.
Oznacza to, że wykraczamy poza iluzję, aby odnaleźć swoją pierwotną tożsamość.

 

14. Stajemy się gotowi, aby objąć zarówno negatywne i pozytywne aspekty świata wewnątrz siebie na poziomie energetyki ciała, dokonując alchemii między nimi. W rezultacie pojawia się dużo energii, którą podnosimy do wyższych poziomów wibracyjnej rzeczywistości.

 

15. Po uwolnieniu i przekształceniu naszych nieświadomych części, zmienia się gęstość naszej energetycznej struktury. Przechodzimy na wyższy poziom wibracji, na którym możemy świadomie i skutecznie zamanifestować lepszy świat.