Czas na poznanie naszego podziemia

 

Dom Tantry · 4 marca 2021

 

 

 

 

Jesteśmy fraktalami jednego hologramu, więc dzięki naszej wewnętrznej zmianie, cały hologram ulega przekształceniu. Jednakże prawdziwa wewnętrzna zmiana jest tylko możliwa, gdy całe spektrum częstotliwości, zawarte w naszym ciele, umyśle i duszy, jest aktywowane i zsynchronizowane ze sobą .

Co to znaczy? Że nie możemy naprawdę rozwijać się jako jednostki i społeczeństwo bez przekształcenia naszego osobistego cienia, niskich frekwencji naszej osobowości. Wszystko, co jest ukryte i stłumione, musi wyjść na światło dzienne. W obecnych czasach ewolucyjnego przyspieszenia, nagromadzone przeszłe doświadczenia traum i cierpienia, nierozwiązane problemy emocjonalne i lęki, nie mogą już dłużej być ignorowane i zamiatane pod dywan.

 

Patrząc z szerszej perspektywy przechodzimy przez bardzo ważny czas zmiany paradygmatu życia na Ziemi. Jesteśmy świadkami przebudzenia świadomości planetarnej, i potencjalnie wielkiego skoku w ewolucji rodzaju ludzkiego. Od 50 lat rezonans Shumanna powiększa się nieustannie. Coraz szersza grupa ludzi budzi się i zadaje pytania:
Kim jesteśmy? Skąd przychodzimy? Co tu robimy? Dlaczego od wielu tysięcy lat żyjemy w czasach przemocy, wojen, zawłaszczania natury, zwierząt i ludzi. Dlaczego współkreujemy niewyobrażalny ogrom cierpienia?

Jednocześnie mamy do czynienia z zanieczyszczeniem Ziemi poprzez trujące technologie ostatnich dwustu lat. Nasza cywilizacja, której technologia zagraża życiu na tej planecie, jest jak  ciężko chory na raka organizm, wyczerpany, czekający na właściwe lekarstwo. Dotychczasowy porządek tworzony przez wIelkie korporacje, przy naszym aktywnym lub biernym udziale, doprowadził do degradacji planety, nie jest w stanie dłużej podtrzymywać swojego status quo.

Korporacyjny porządek, monopolizując sektor bankowy, media, sterując kierunkiem rozwoju myśli technicznej i naukowej, przez ostatnie 100 lat, stopniowo zdobył kontrolę nad większością rządów na świecie. Przez ostatnie dekady został przygotowany grunt dla powstrzymania ewolucji naszej świadomości, poprzez projekty integracji ludzkiego organizmu ze sztuczną inteligencją i stopniowej hybrydyzacji genotypu ludzkiego.

Na ten moment podstawowym narzędziem procesu tworzenia cybernetycznego społeczeństwa, jest kontrolowany upadek gospodarczy większości krajów świata, wywołany poprzez reżyserowane odgórnie ”lock-downy”, które towarzyszą sztucznie sfabrykowanej pandemii.

Jest to część globalnego resetu zaplanowanego już jakiś czas temu poprzez Światowe Forum Gospodarcze i Agendę 2030.
Bardzo ważne jest dla nas uzyskanie klarowności co do prawdziwych intencji stojących za tym  kryzysem. Ewidentnie widoczny jest plan przejęcia przez korporacyjny system reszty światowych zasobów, własności ziemi, wody i żywności, prowadzący do całkowitego uzależnienia ekonomicznego.
W grudniu 2020 Światowe Forum Gospodarcze opublikowało wideo reklamujące cele Agendy 2030 i 4-tej industrialnej rewolucji.
Motto filmu głosi: ”Nic nie posiadam i jestem szczęśliwy”
https://www.youtube.com/watch?v=lBBxWtKKQiA

Więcej informacji na temat Wielkiego Resetu, sztucznej inteligencji i 4-tej industrialnej rewolucji:
https://www.weforum.org/videos/the-great-reset-726dedeacb?collection=the-great-reset-863c8ea2d4

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/covid-19-increased-use-of-ai-here-s-why-its-here-to-stay/

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/ai-students-human-writing-education-artificial-intelligence-written/

https://off-guardian.org/2020/10/12/klaus-schwab-his-great-fascist-reset/

https://www.youtube.com/watch?v=ck4ZT3X21pc

https://brandnewtube.com/watch/vaccine-passports-were-always-part-of-the-plan_YvAj8mAEA24igW7.html

 

Kluczowe jest rozpoznanie szerszego kontekstu tego, co się dzieje na ziemi przez ostatnie dekady i obecnie.
Kolejny etap ewolucji ludzkości oznacza koniec zmagania się, walki tzw. pozytywnych oraz negatywnych aspektów. Wynika z przerobionej lekcji życia w dualizmie.  Wiąże się z procesem kolektywnego przejścia w wibracyjnie wyższy poziom egzystencji.
Jako ludzkość stoimy już u progu tego przejścia.

W tym kontekście doświadczamy kulminacyjnego etapu ekspansji męskiego ego pragnącego posiadać i kontrolować wszystko, tak jak działo się to przez całą epokę patriarchatu.
Cierpienie na tej planecie dla wielu z nas jeszcze jest potrzebne, aby zamknąć cykl zdobywania doświadczenia, transformacji i integracji. Mając tego świadomość możemy wesprzeć innych w procesie uzdrawiania, uwalniania i stopniowego przebudzenia.

 

Na ścieżce tantrycznej każde doświadczenie jest paliwem do rozwoju.

Możemy postrzegać obecne okoliczności jako wsparcie dla naszego osobistego postępu, procesu usamodzielniania. Drogi do stania się w pełni autonomiczną indywidualnością. Od momentu pojawienia się idei humanizmu w Europie, demokratyczne wartości wpierały rozwój naszej indywidualności i wolności osobistej. Sprzyjały w konsolidacji personalnego doświadczenia w tej gęstości i rozpoznaniu naszej głębszej tożsamości jako wielowymiarowej istoty.
Cykl budowy i ekspansji indywidualności zostaje zakończony poprzez pełne uniezależnienie się od zewnętrznego poziomu istnienia. Staje się to możliwe poprzez przeniesienie uwagi do wewnątrz i odkrycie w sobie źródła wszelkiej kreacji.
Ukoronowaniem tego etapu ewolucji, jest rozpoznanie naszej pierwotnej esencji i zdobycie całkowitej wewnętrznej wolności. Dopiero z tego miejsca autonomii, możemy na nowo uczyć się współzależności i wspólnotowości.
Z tej przestrzeni wewnętrznej wolności i zrozumienia,  stajemy się gotowi do połączenia swoich talentów i energii we wspólnym działaniu. W budowaniu alternatywnego, organicznego paradygmatu życia na tej planecie, wynikającego z powrotu do życia w naturze. Z rozsądnym i krytycznym podejściem do technologii.

 

Z tego miejsca wierzę w naszą gotowość do:

  • wspólnego działania, aby wyjść poza fikcję wykreowaną poprzez globalistyczny system
  • organicznego życia na łonie natury
  • tworzenia sieci wspólnot z rezonującymi istotami
  • wzajemnego wspierania się w rozwoju osobistym i duchowym
  • edukowania głównego nurtu na temat sytuacji na planecie i jej głębszego znaczenia
  • objęcia i przekształcenia niższego ego, naszego indywidualnego i zbiorowego cienia
  • podniesienia naszej częstotliwości wibracji
  • życia razem w pokoju i harmonii jako suwerenne istoty
  • wspólnej manifestacji Nowej Ziemi

 

Patrząc z perspektywy wielowymiarowości czeka nas dużo większy reset, który zmieni wszystkie inne agendy. Jest to duchowy reset, płynący z wyższych wymiarów rzeczywistości.
Który katalizuje, na masową skalę, radykalny proces oczyszczania niższego ego ludzkości.

Katalizuje oczyszczenie i uwolnienie naszych energetycznych nagromadzeń w ciele.
Przyśpiesza uzdrowienie wewnętrznych struktur, które utrzymują nas w cierpieniu.
Stymuluje transformację osobistego cienia i gęstych, mrocznych części naszej indywidualności. Towarzyszy temu pełne zaakceptowanie tych aspektów, nakarmienie ich i zintegrowanie z sercem.
W efekcie stajemy się otwarci i gotowi na przejście do wyższej gęstości istnienia.

Wpływy makrokosmiczne bezpośrednio wspierają naszą transformację. Energia Gai i częstotliwości promieniowania kosmicznego, docierające na jej powierzchnię, niosą znacznie więcej światła i w naturalny sposób podnoszą naszą świadomość i przejrzystość. Z dnia na dzień, ten proces się wzmacnia.
Ze wzrostem świadomości i rozszerzeniem naszej percepcji rzeczywistości, związana jest aktywacja uśpionych helis ludzkiego DNA. Ogromny potencjał drzemiący w naszych ludzkich ciałach ma szansę rozkwitnąć, jeśli podejmiemy taką decyzję.

Czeka nas przebudzenie naszego wielowymiarowego dziedzictwa, odzyskanie świadomości naszej kosmicznej genealogii i zamknięcie cyklu ewolucji planetarnej.

 

Dzięki rozpoznaniu korzeni kolektywnego cierpienia w ciemnych aspektach męskich wewnątrz nas, w ramach projektu Domu Tantry powstał szczególny rodzaj pracy, nazwany ”Obejmowaniem Podziemia”
Ten rodzaj uzdrawiania polega na przekształceniu niedojrzałych aspektów w sprzymierzeńców i protektorów.
Jest jednym ze skuteczniejszych sposobów pracy z wewnętrznym mrokiem i stanowi istotny element wzmacniający proces globalnych zmian.