Droga Mistycznej Seksualności

 

Dom Tantry ·  31 maja 2019

 

” Żyjemy w głębokiej iluzji na temat natury tak zwanej energii seksualnej. Seksualność jest świętą energią wszechświata, źródłem wszystkich zjawisk i form. Jako uniwersalna siła życiowa jest największą fontanną indywidualnej mocy. Daje nam bezpośrednie połączenie z absolutem. Kiedy naprawdę ją przebudzimy, jesteśmy wolni, niezależni i świadomi ”

 

Z perspektywy wschodu jesteśmy wciąż zanurzeni w gęstości ciemnej, zdegenerowanej epoki Kalijugi. Czasu zbiorowego transu i deformacji polegającej na tłumieniu wszystkiego co jest naturalne i czyste. Miarą kolektywnego mroku jest stopień stłumienia i degradacji naszej indywidualnej siły życiowej, którą nazwaliśmy seksualnością. Im bardziej ta siła jest tłumiona poprzez umysł, tym w bardziej zdegenerowany sposób wyraża się na nieświadomym poziomie. Przedstawiana przez elity kapłańskie jako grzech i tabu, została naznaczona jako coś złego i wstydliwego. Rozdzielono duchowość od materii, a seksualność od miłości. W taki sposób, stopniowo, społeczeństwa zostały odcięte od wewnętrznego zasilania, osobistej mocy, stając się przewidywalnymi i podatnymi na manipulacje.
W efekcie, poprzez tysiące lat tłumienia naturalnych potrzeb ciała, serca i instynktów, ludzkość stworzyła cywilizację prawnie usankcjonowanej przemocy. W dobie gwałtownego przyspieszenia rozwoju techniki, przemoc ta wyraża się jako postępująca degradacja środowiska i wyobcowanie od natury poprzez manipulację genetyczną i technologiczną.
Większość z nas uważa że ma dobry kontakt ze swoją sferą seksualną, jednak wskutek oddzielenia od miłości i duchowości, poprzez zatrucie naszego ciała pamięcią wojen i nadużyć, seksualność wyraża się w szczątkowy sposób. Nie zdajemy sobie sprawy czym naprawdę jest i jaki ma potencjał. 

Oczywiście nasza cywilizacja rozwija też wiele pozytywnych możliwości. Technika rozwija również dobre strony, umożliwiając dostęp do różnych źródeł informacji i wiedzy na masową skalę. Możemy mieć szerszy obraz świata i czerpać z wielu możliwości rozwoju. Od wielu lat w rozwiniętych zachodnich krajach rozwija się głęboka duchowość inspirowana przez wschodnie tradycje mistyczne. Alternatywna część społeczeństwa odnawia swoje połączenia się z ziemią, przyrodą, naturalną siłą ukrytą w naszych ciałach. Powracają dawno zapomniane pogańskie oraz szamańskie rytuały i tradycje, celebrujące połączenie ducha i cielesności w unikatowej ekspresji i bogactwie doznań.
Z tym nurtem przychodzi także uznanie prawdziwej natury energii seksualnej jako czystej mocy życia. Pojawia się zrozumienie, że nasza seksualność nie jest jedynie instynktem przetrwania gatunku, ale uniwersalnym źródłem i przyczyną istnienia nas i całego wszechświata. Poprzez to rozpoznanie otwiera się przestrzeń Mistycznej Seksualności. Przestrzeń, w której nasza indywidualna siła życiowa spotyka się z uniwersalną duchowością. Postrzegając seksualność jako uświęconą moc zawartą w nas, niezależną od zewnętrznych okoliczności, możemy wyzwolić się z nieświadomych uwarunkowań, zakodowanych w naszych ciałach przez generacje.
Ze wstydu, poczucia winy, umniejszania siebie i zależności od opinii innych. Uwolnić blokady i zranienia nagromadzone w trakcie tysięcy lat nadużyć i traum. Poprzez transformację osobistego cienia, możemy objąć pełną odpowiedzialność za naszą seksualność. I w rezultacie połączyć się z drugą osobą otwierając całkowicie nowy wymiar wysoko-wibracyjnej cielesnej miłości połączonej z poczuciem wolności.

Być może stanie się to drogą naszego indywidualnego rozwoju. Przebudzenia poprzez wewnętrzny ogień i błogość. Przebudzenia poprzez naszą ewolucyjna moc, którą nazywamy Kundalini.
Inteligentną energię, która pojawia się kiedy biologiczna seksualność połączy się z wymiarem ducha. Siła ta stopniowo wypełni i oczyści nasze ciała, otwierając nowe wymiary odczuwania i postrzegania. Jednocześnie staniemy się częścią kolektywnego przebudzenia. Procesu wejścia w moc, ewolucji ludzkości. Przebudzenia energii życiowej każdego człowieka jak i całego społeczeństwa. Z intencją sprowadzenia świętej przestrzeni z powrotem na tę planetę.  Stając się częścią nowego świadomego społeczeństwa, które rozpoznaje swoją duchową tożsamość.  Społeczeństwa które łączy indywidualną autonomię ze wspólnym działaniem dla dobra całej Ziemi.