MEDYTACJA OCZYSZCZAJĄCA NEGATYWNOŚCI I PODNOSZĄCA KOLEKTYWNĄ WIBRACJĘ

 

Dom Tantry ·  29 października 2020

 

 

Ta medytacja przyszła do mnie na wiosnę. Cieszę się, że mogę ją teraz puścić w świat.

 

Łączymy się z tym co nazywamy naszym wyższym Ja. Wszystkimi częściami naszej duchowej indywidualności, które istnieją teraz w wielu wymiarach przestrzeni. Przywołujemy wszystkie części nas do połączenia się w jedno tu i teraz. Przywołujemy obraz ponadczasowego bytu, którym naprawdę jesteśmy. Wizualizujemy siebie jako potężną, wielowymiarową kosmiczną istotę, wypełnioną ognistą mocą, energią nazywaną Kundalini Shakti. 

Wydłużając nasz wdech i wydech, rozprzestrzeniamy ten ogień od podstawy do serca i do całego ciała. Ogień promieniuje ciepłem i światłem, wypełniając całe nasze wnętrze. Oddychając powoli do serca, Łączymy się z pierwotnym źródłem rzeczywistości wewnątrz nas. W centrum naszego serca otwieramy portal – sferę światła, która reprezentuje odwieczne połączenie pustki i świadomości.
Tę świetlistą sferę otacza pierścień ognia w którym spala się wszystko co potrzebuje transformacji i oczyszczenia.

My sami Przeobrażamy się we współczujące bóstwo, które wdycha do wewnątrz siebie wszelkie negatywności świata, a wydycha czyste światło ze swojego centrum.

 

Wizualizujemy, że wszystkie ciemne negatywne energie istniejące na Ziemi, są przyciągane z wdechem do naszego wnętrza. Zostają one przetransformowane w pierścieniu ognia wokół serca i rozpuszczone w pierwotnym świetlistym źródle w naszym centrum. Wszystkie części kolektywnej świadomości na tej planecie, które mają intencję zawładnięcia i wykorzystania innych istot dla swoich celów, zapraszamy w ten sposób do oczyszczenia się w mistycznym ogniu i połączenia się na powrót ze źródłem. Wraz z wydechem wysyłamy z naszego świetlistego centrum czystą energię miłości, która wypełnia i uzdrawia całą planetę.

 

Oddychamy w ten sposób przez jakiś czas.
Oczyszczamy Ziemię ze wszystkich negatywności i rozpuszczamy je w centrum naszego serca.
Jednocześnie wypełniamy całą sferę planety, wszystkich ludzi i inne istoty, świetlistą energią z naszego centrum.

 

Kiedy poczujemy ze proces się dopełnił, wizualizujemy że, cały zewnętrzny świat, wszystkie istoty i my sami, rozpuszczają się w świetlistej przestrzeni serca. Wszystko staje się niezmierzonym oceanem światła. Przez dłuższą chwilę kontemplujemy ten stan i obserwujemy zmianę w energii wewnątrz i na zewnątrz.

Na koniec dedykujemy tę praktykę dla wyzwolenia i przebudzenia wszystkich istot. Dedykujemy ją dla świętego połączenia w sobie, z partnerem zewnętrznym i we wspólnocie praktykujących. Składamy też osobiste intencje i dedykacje.
Namaste