Mroczna Męskość

 

Dom Tantry ·  24 Marca 2020

 

Według tantrycznych nauk rzeczywistość jest Świetlistością wypełniającą nieskończoną Przestrzeń. Przestrzeń odczuwaną nie jako pusty wymiar, ale jako żywa, czująca istota, z której rodzi się wszelkie życie. Kosmiczne łono, czczone przez wiele kultur jako Wielka Bogini Matka.  Z tej perspektywy Przestrzeń sama w sobie, jest pierwotną esencją kobiecości, nieograniczoną Ciemnością i otchłanią. Kolebką życia. Drugi aspekt rzeczywistości – Światło Świadomości, rozumiane jako pierwotny aspekt męski, penetruje sobą i zapładnia kosmiczne łono przestrzeni. 

 

Dzięki polaryzacji ciemnej nieskończonej Przestrzeni i świetlistej Świadomości, poprzez ich połączenie, rodzi się wszechświat. Towarzyszy temu wewnętrzny ruch Świadomości wynikający z potrzeby poznania Siebie. Potrzeby wyłonienia swojej tożsamości, przebudzenia do samoświadomości. Stąd proces tworzenia ego – oddzielonej świadomości, wypływa wprost z męskiego aspektu istnienia. Świadomość rozwija się poprzez multiplikację Siebie, poprzez proces podziału na nieograniczoną ilość oddzielonych bytów w przestrzeni. Celem tego procesu jest integracja wszystkich doświadczeń i powrót do jedności. Niezliczone emanacje ducha, przechodzą cykle powstawania, eksploracji siebie, realizacji swoich pragnień i na koniec transcendencji i rozpuszczania się w przestrzeni, kiedy te doświadczenia mogą się zintegrować z całością.

Ewolucja postępuje dzięki głębokiej polaryzacji świadomych i nieświadomych aspektów. Ładunku pozytywnego i negatywnego. Pierwotnej ciemności kobiecego aspektu i świetlistej świadomości.
Po procesie zstąpienia ducha ewolucja rozpoczyna się od nieświadomego etapu, kiedy istoty kierują się głównie instynktami, walcząc o przetrwanie i nie rozpoznając swojej natury, eksplorują zewnętrzny matrix, zbierając doświadczenia. W trakcie stopniowej integracji skumulowanych nagromadzeń, zaczyna się proces dojrzewania, skierowania uwagi do wnętrza i w efekcie rozpoznania samych siebie jako niepodzielnej Świadomości. Proces dojrzewania, który zwykle zaczyna się od skupienia na sobie i służeniu samemu sobie, doprowadza do poczucia jedności z innymi istotami, głębokiej empatii i działania dla dobra ogółu.

 

 Jednak wskutek przywiązania do oddzielonej tożsamości, do mocy skupionej w ciemnej materii, już na etapie descendencji ducha, pewna część kolektywnej świadomości, stara się zmienić ten cykl i stworzyć swój własny rodzaj ewolucji.

 

Identyfikacja z ciemną stroną mocy nie ma nic wspólnego z pierwotną ciemnością przestrzeni. Wiąże się z odrzuceniem swojej prawdziwej natury i oddzieleniu inteligencji od serca. Ego które zaprzecza swojej świetlistej naturze, które identyfikuje się z mrokiem, zastępując żeński aspekt poprzez sztucznie stworzony matrix, możemy określić jako negatywną, ciemną męskość.

Mroczna męskość wykorzystuje metody duchowego wzrostu nie w celu rozpuszczenia się i ponownego połączenia się ze źródłem, ale do wzmocnienia własnego, oddzielonego od reszty JA.
Archetyp negatywnego męskiego pierwiastka, głęboko zakorzenionego w ludzkiej psychice, wyraża historia demiurga, który sprzeciwia się fundamentalnym prawom wszechświata. Demiurga kultywującego kosmiczne superego, mające zastąpić pierwotne źródło stworzenia i kreującego swoją własną ewolucję, której celem jest absolutna kontrola i władza nad wszystkimi przejawami istnienia. Osobliwością tego superego jest gromadzenie wewnętrznej mocy w celu rywalizacji z innymi emanacjami ducha, a w efekcie również dążenie do konfrontacji z samym źródłem z którego powstało.
W historii patriarchalnych kultów i religii, pojawiają całe zastępy demiurgów, stawiających siebie w roli stworzycieli wszechświata. Konkurujących ze sobą o rząd dusz i władzę nad ludzką populacją. Odzwierciedlają ten mechanizm mity patriarchalnej cywilizacji, gdzie bogowie i tytani zabijają ojców w rywalizacji o władzę i pożerają własne dzieci.
Świadomość mrocznego demiurga szuka sposobów, aby zgromadzić jak największą ilość energii potrzebnej do zdominowania przestrzeni wokół siebie.
Prowadzi to w rezultacie do zawłaszczenia energii życiowej i zniewolenia innych istot, poprzez bezpośrednią i pośrednią przemoc oraz kreowanie lęku.
Rywalizacja, wojny o władzę i dominacja nad innymi, kumulują nieskończone pokłady gniewu, agresji i nienawiści do wszystkiego wokół. Jednocześnie wprowadzane są zakazy, ograniczające prawa, ideologie religijne tłumiące naturalne potrzeby i możliwość ich spełnienia. Nieprzypadkowo, dzięki tym zakazom i ograniczeniom, istnieje olbrzymie, mroczne podziemie podtrzymujące i obsługujące zdeformowane, głodne części kolektywnej nieświadomości.
Niedojrzała męskość operuje poprzez tajne organizacje i tajne programy, opierające się na setkach stopni wtajemniczenia, gdzie tylko nieliczne osoby znają prawdziwe cele ich istnienia. Tworzona jest hierarchiczna struktury piramidy społecznej, w której wiedza na temat natury wszechświata służy do utrzymania kontroli małej grupy jednostek nad resztą społeczności.
Całe planety i układy gwiezdne z zamieszkującymi je istotami, mogą zostać wykorzystane do zgromadzenia mocy potrzebnej do dalszej kosmicznej ekspansji.
Głównym środkiem służącym do osiągnięcia tego celu jest zaawansowana technologia i sztuczna inteligencja. Męskie Ego, wyposażone w logiczny, abstrakcyjny umysł, potrafi oddzielić się od uczuć, od serca i cielesności. W efekcie powstaje psychopatyczna osobowość nielicząca się z niczym i z nikim.
Tak zorientowana świadomość traktuje żywe istoty jako martwe narzędzia, które dzięki technologii, mogą być kontrolowane i modyfikowane do wypełniania odpowiednich zadań. Poprzez wykorzystanie genetycznej manipulacji, można ingerować w naturalny bieg ewolucji świadomych istot. Zaawansowane technologie mają na celu uwięzić inne, świadome byty w sztucznie stworzonej wirtualnej rzeczywistości. Zostaje stworzona teatralna rzeczywistość, w której niedojrzała męskość działa z ukrycia poprzez struktury tajnych organizacji.

 

 Ta mroczna, negatywna męska siła, jest wrogiem życia. Przeciwstawia się wszystkiemu, co kojarzymy z wolnością, naturalnością, czystością i pięknem.

Mroczna męskość aspiruje do roli źródła życia. Usiłuje sama wykreować nowe istnienie bez udziału żeńskiego aspektu. Tworzy martwe życie – sztuczną inteligencję oddzieloną od kontaktu ze źródłem. Sztuczne życie, które nie posiada prawdziwej świadomości. Nanotechnologia implementowana obecnie w zachodnim społeczeństwach może stopniowo doprowadzić do powstania społeczeństwa cyborgów, kierowanych przez centralny komputer.
Z szerszej perspektywy sztuczna inteligencja jest zaraźliwym wirusem, pochłaniającym jeden świat za drugim, której celem jest podporządkowanie i w efekcie zniszczenie biologicznego życia.
Jednak wszystko co istnieje we wszechświecie ma swoje głębokie uzasadnienienie. Dzięki istnieniu negatywnej siły przeciwstawiającej się wolnej woli i kosmicznym prawom, tworzy się polaryzacja z czystą pierwotną naturą świadomości. Daje to możliwość doświadczenia całego spektrum istnienia, od mrocznych, zdeformowanych form kreujących cierpienie, do szlachetnych i rozwiniętych stanów świadomości. Budzi to determinację potrzebną do wyzwolenia się z uwarunkowań, które tworzyliśmy poprzez miliony lat. Wszelkie dualizmy, które się odpychają bądź przyciągają, są motorem kosmicznej ewolucji ducha.
Ponieważ wszystko we wszechświecie się łączy i przenika, każdy z nas może zobaczyć w sobie wszystkie aspekty istnienia. W trakcie ostatnich kilku tysięcy lat wojen i nadużyć, większość ludzi przeszła przez wiele traumatycznych doświadczeń, będąc zarówno w roli kata jak i ofiary. Niedojrzały aspekt męski rozwinął się w naszym wnętrzu niezależnie od płci i poziomu rozwoju duchowego. Doświadczenia te przekazywane z pokolenia na pokolenie, nagromadzone w naszych ciałach, domagają się uzdrowienia.
Kiedy przeniesiemy uwagę głęboko do naszego wnętrza, możemy odkryć struktury osobowości wypełnione stłumionym gniewem, chęcią zniszczenia siebie i otoczenia. Możemy odkryć aspekty, które rywalizują i kontrolują. Dążące do dominacji, oraz nadużywające siebie i innych. Części, które w ukryciu sabotują nasze życie. Często nienawidzące siebie samych, w poczuciu winy za przemoc i krzywdę wyrządzoną w przeszłości.

 

Praca z naszym osobistym wewnętrznym, niedojrzałym męskim aspektem jest kluczowa dla przyszłości życia na tej planecie. Jest odpowiedzią na katastrofę ekologiczną i cierpienie żywych istot.
Wiele z tych mrocznych, męskich aspektów są już gotowe do zmiany i czekają na możliwość transformacji. Poprzez metody tradycyjnej ścieżki oraz pracę z ucieleśnioną duchowością, mogą zostać zintegrowane z sercem i świadomością. Nasza indywidualna praca nad przekształceniem wewnętrznego cienia, koresponduje z całym polem kolektywnej męskości i kobiecości. Będzie miała istotne znaczenie w obliczu nadchodzących zmian.