Nasza wewnętrzna kobieta i mężczyzna. Jak wyglądają?

 

Dom Tantry · Lesznowola · 10 sierpnia 2018

 

Wschodni pogląd tantry lub tao, opisuje świat poprzez polaryzacje żeńskich i męskich pierwiastków. 
Męskie – żeńskie , Jang – Jing, dwa bieguny, które poprzez wzajemne przyciąganie i dążenie do połączenia, stwarzają nasz wszechświat. Wszystko co istnieje, każdy atom, jest zbudowane z tych dwóch pierwiastków. Jeden nie może istnieć bez drugiego.
Rozwijaliśmy naszą indywidualność istniejąc zarówno męskich jak i żeńskich ciałach. Wskutek tego wszyscy mamy wewnątrz nas struktury energetyczne utożsamiające się z kobiecymi aspektami i części nas które identyfikują się z tym co rozumiemy jako męskie.
Te części nas które utożsamiają się z kobiecością, grupują się w lewej stronie naszego ciała. Możemy je nazwać Animą lub Wewnętrzną Kobietą. Te części nas, które utożsamiają się z męskością, grupują się w prawej stronie naszego ciała. Nazywamy je Animusem lub Wewnętrznym Mężczyzną.
W prosty i zabawny sposób możemy przekonać się jak wygląda nasza wewnętrzna para.

 


1. Sfotografuj swoją twarz dbając o równomiernie rozłożone światło.


2. Zrób drugą kopię zdjęcia odwracając horyzontalnie, uzyskując lustrzane odbicie


3. Wydrukuj obydwa portrety w kolorze, w dobrej rozdzielczości w formacie A4-A5 na papierze fotograficznym.


4. Podziel twarz na dwie symetryczne części, wyznaczając pionową linię idącą przez środek od czubka głowy do podbródka.
Zrób to samo na drugiej kopii.


5. Przetnij oba portrety na wzdłuż linii.


6. Połącz ze sobą prawą połowę pierwszego portretu z lewą połową lustrzanego odbicia.

7. Otrzymujemy pierwszy portret reprezentujący kobietę wewnętrzną.

8. Połącz ze sobą lewą połowę pierwszego portretu z prawą połową lustrzanego odbicia.

9. Otrzymujemy drugi portret reprezentujący wewnętrznego mężczyznę.

10. Porównajmy obydwa portrety: Portret po lewej stronie jest obrazem wewnętrznej kobiety.
Portret po prawej, powstały z połączenia męskich połówek twarzy, jest obrazem wewnętrznego mężczyzny.