Oczyszczanie i transformacja naszej historii oraz Odrodzenie do nowej jakości… czyli Ewolucja

 

 Dom Tantry ·  19 października 2020

 

 

W naszym subiektywnym odczuciu przemijania, czas przyspieszył, wszystko co działo się kiedyś w parę lat, teraz zabiera parę miesięcy. Tempo zmiany wynika z coraz większej częstotliwości wibracji naszej planety i całego układu słonecznego. Ewolucja działa metodą małych, niewidocznych kroczków, po to by w pewnym momencie zrobić wielki skok na wyższy poziom wibracyjny. Cykl stopniowego dojrzewania się domyka i cały nasz planetarny system energetyczny przygotowuje się do głębszej zmiany.

 

Jak to bywa podczas w czasach przełomu, część grupowej świadomości, która już przeszła pewien próg rozwoju, pociąga za sobą resztę świata. Jednak przy zbyt dużych różnicach pomiędzy etapem rozwoju różnych części planetarnej świadomości, do tej pory wspólnie zamieszkiwana przestrzeń wibracyjna może zostać rozdzielona a nawet rozdarta, tworząc dwie oddzielne linie czasowe, które będą rozwijać się niezależnie.
Co jest charakterystyczne dla naszej planety, struktura duchowa ludzkości oraz pula DNA jest wyjątkowo złożona i zróżnicowana. Potwierdza to wiele źródeł mającym dostęp, dzięki zdolnościom parapsychicznym, do planetarnej i galaktycznej Kroniki Akashy, czyli do naszej kolektywnej pamięci. Szeroki wachlarz różnic kulturowych jest kreowany przez często bardzo odmienne grupy dusz, rozwijające się w ciałach ludzkich.  Przyczyną tej różnorodności jest też burzliwa historia Ziemi, na której rozwijało się wiele cywilizacji i kolonii, pochodzących z różnych miejsc wszechświata. I wszystkie przeżyły cykle wzrostu rozkwitu i upadku.

 

Co było powodem ich końca?

Odpowiedź nasuwa się sama… wystarczy rozejrzeć wokół i zobaczyć pełne cierpienia aspekty życia jakie istnieją dzisiaj. Przez ostatnie tysiące lat nie było dnia, tygodnia, żeby gdzieś na świecie nie było wojny. W dwudziestym wieku w wojnach zginęło ok 130 milionów ludzi. Duża większość z nas nadal żywi się mięsem. Żyjemy w świecie gdzie ok. 150 miliardy zwierząt są zabijane w jednym roku.

Przyczyną konfliktów i w efekcie upadku cywilizacyjnego jest dążenie do władzy absolutnej, kontrolowania i manipulowania losami świata. Stoi za tym dążenie do monopolu na wykorzystanie energii biologicznej planety i wszystkich jej mieszkańców. W naszym układzie słonecznym pas asteroidów pomiędzy Marsem i Jowiszem jest pozostałością po sporej wielkości planecie, na której również kwitła zaawansowana cywilizacja.

Powodem zniszczenie tej planety nazywanej Maldek była kosmiczna wojna – użycie potężnej broni anihilowało planetę. Z kolei w czasach rozkwitu cywilizacji na Atlantydzie, właśnie grupie dusz pochodzących z Maldeka, udało się przejąć władzę, co w rezultacie doprowadziło do jej upadku i zniszczenia. Prawdopodobne jest, że te same istoty kontynuują działalność w obecnych czasach, odtwarzając swoją agendę w nowo.

 

Otwiera się kolejny cykl ewolucji.

Jakie lekcje wyciągnęliśmy z naszej skomplikowanej przeszłości?
Spora część ludzkości zdobyła wiele doświadczeń poprzez niezliczone wzloty i upadki tego świata, oraz wyciągnęła wnioski i naukę ze swoich przeżyć. Pod wpływem przenikania Ziemi przez wysoko-wibracyjne promieniowanie kosmiczne, nieustanny wzrost rezonansu Shumana, spontanicznie budzi się pamięć komórkowa u wielu osób. Zaczynamy rozpoznawać swoją prawdziwą tożsamość. Zasłony do tej pory szczelnie zakrywające widzenie i czucie, stopniowo się roztapiają.
Więcej przejrzystości, więcej mądrości.
Naturalnie więc przychodzi czas na podsumowanie i przetrawienie doświadczenia dawnych i obecnych czasów. Doświadczeń społeczeństw matriarchalnych i wciąż trwającej bolesnej lekcji patriarchatu. Gotowość na syntezę doświadczeń matriarchatu i patriarchatu przejawia się w nasilającym się zainteresowaniu tantrą i świętą seksualnością.

Dzięki pracy z ciałem i energią seksualną, możemy uwolnić z ciała nagromadzone przez tysiąclecia, warstwy traum i nadużyć.  Energia seksualna w pełni aktywowana wewnątrz nas staje się potężnym wewnętrznym źródłem mocy i indywidualnej autonomii. Dzięki niej możemy manifestować swoje życie zgodne z naszymi głębokimi potrzebami i tęsknotami. Cały ten proces, przewartościowuje i oczyszcza postrzeganie mocy, którą nazywamy energią seksualną. Na nowo odkrywamy jej prawdziwe znaczenie i miejsce w naszym rozwoju. Przebudzenie nie polega więc tylko na podniesieniu świadomości, ale także na przebudzeniu naszej kobiecej mocy, energii kundalini Shakti, związanej z ciałem i seksualnością. Zarówno w kobietach jak i mężczyznach.

Stopniowo manifestuje się potrzeba zbudowania nowego społeczeństwa opartego na współpracy dojrzałych indywidualności, spotkania kobiet i mężczyzn w sercu, na poziomie bardziej partnerskim.  Przejawia się to w postrzeganiu innych, jako części siebie i pragnieniu życia razem z nimi. Uczenia się życia razem blisko, w sercu, w niezależności i indywidualnej mocy. Spotykają się grupy podobnych sobie ludzi, przenoszą się na wieś, wybierając głębokie połączenie ze sobą i naturą. Powstają nowe zróżnicowane formuły wspólnot, które łączy nie-hierarchiczność i docenienie osobistej niezależności oraz rozwijanie swojej indywidualności w ramach wspólnoty.  Tworzy się nowy paradygmat życia, oparty na transparentności, szacunku do siebie nawzajem a także połączeniu miłosnych relacji z przestrzenią osobistej autonomii.

Widać większą gotowość na zmiany i otwartość na wchodzenie w te relacje, które wspierają nasz proces przebudzenia. Bardziej cenna staje się głębia i twórcza inspiracja niż ekonomiczne bezpieczeństwo i podtrzymywanie zbiorowego śnienia. Otwieramy się coraz częściej w naszych relacjach na więcej niż jedną osobę. Zbierając rezultaty wielu doświadczeń w różnych ciałach i wymiarach, na pewnym etapie rozwoju, pojawia się już nie jedna, ale kilka osób z którymi czujemy głębokie połączenie. Uczymy się pracować z zazdrością i lękiem przed utratą ukochanej osoby. Takie relacje stają się nauczycielami budowania wspólnot połączonych poprzez miłość, wspierając w wewnętrznym uzdrowieniu i transformacji. Pomagając w puszczaniu wszystkiego, co wcześniej tworzyło cierpienie.

 

W czasach oczyszczania i wyzwalania się z naszej indywidualnej i kolektywnej historii, potrzebujemy przekroczyć nasze nawykowe dualistyczne widzenie. Zobaczyć że wszystko co się dzieje wokół, zdarza się, ponieważ jest na to pozwolenie. I wynika to nie tylko z naszej biernej, nieświadomej lub świadomej zgody, albo starych zobowiązań i  kontraktów.  To co się na dzieje się zewnętrznym poziomie, wydarza się, ponieważ jest na to świadome przyzwolenie wszystkich stron i wymiarów, które mają konkretny wpływ na rozwój wydarzeń w tej gęstości. I wszystkie wykorzystują tę sytuację dla swoich celów. Tacy ludzie jak ty i ja, jeśli zaczniemy działać razem, staniemy się ogromną siłą.
Naszym celem niech będzie transformacja, oczyszczanie kolektywnego cienia i manifestacja wysoko-wibracyjnej Nowej Ziemi.

Aho!