anima Tag

Our inner woman and man. How they look like?

House of Tantra · Lesznowola · 24 October 2018


View of tantra or tao describes the world through the polarities of masculine and feminine aspects. Female  - male, yang - ying, two poles that create our universe, through mutual attraction and striving toward union. Everything that exists, every atom, is made up of these two elements.


...

Read More

Nasza wewnętrzna kobieta i mężczyzna. Jak wyglądają?

Dom Tantry · Lesznowola · 10 sierpnia 2018


Wschodni pogląd tantry lub tao, opisuje świat poprzez polaryzacje żeńskich i męskich pierwiastków. 
Męskie - żeńskie , Jang - Jing, dwa bieguny, które poprzez wzajemne przyciąganie i dążenie do połączenia, stwarzają nasz wszechświat. Wszystko co istnieje, każdy atom, jest zbudowane z tych dwóch pierwiastków. Jeden nie może istnieć bez drugiego.

...

Read More