tantra Tag

Phoenix Misterium

FROM WILD POWER TO MULTIORGASMIC LOVE
WEEK LONG INTENSIVE RETREAT OF SEXUAL AWAKENING
Mystic School of Interdimensional Sexuality Level I

21-28 May 2021, Nederlands

20-27 September 2021, Poland

Facilitation: Dechen Dorje & Team


Process of the workshop is grounded in three traditional fields of development which highlight the significance of sexuality as universal life force. The power of giving and supporting life in every moment. ...

Read More

EMBRACING THE UNDERGROUND

TANTRIC TRANSFORMATION OF INNER SHADOW RETREAT

Mystic School of Interdimensional Sexuality Level II

12-19 April 2021, Poland

29 October-5 November 2021, Holland

Facilitation: Dechen Dorje with the Team


We live in a time of great change and awakening of consciousness on a mass scale. We recognize the scale of wounds and traumas accumulated over the past millennia by all humanity and how this affects individuals. ...

Read More

OBEJMUJĄC PODZIEMIE

INTENSYWNY RETRIT TRANSFORMACJI WEWNĘTRZNEGO CIENIA I MROKU

II poziom Mistycznej Szkoły Międzywymiarowej Seksualności

12 - 19 kwietnia 2021, Ośrodek Warsztatowy k. Wrocławia

Prowadzenie: D. Dorje z Zespołem


Żyjemy w czasach wielkiej zmiany i przebudzenia świadomości na masową skalę. Rozpoznajemy skalę zranień i traum nagromadzonych przez ostatnie tysiące lat przez całą ludzkość i jaki to ma wpływ na indywidualne osoby....

Read More

FENIKS MISTERIUM

Od dzikiej mocy do multiorgazmicznej miłości

Tygodniowy intensywny retrit przebudzenia seksualności

I poziom Mistycznej Szkoły Międzywymiarowej Seksualności

21 - 28 maja 2021, Holandia

4-11 października 2021, Polska

Prowadzenie: Dechen Dorje z Zespołem


Proces warsztatu oparty jest na trzech tradycyjnych obszarach rozwoju, które podkreślają fundamentalne znaczenie seksualności jako uniwersalnej siły życiowej. Energii która daje życie i go podtrzymuje w każdym momencie. Tradycji szamańskiej sięgającej po naszą pierwotną moc i dzikość, oraz połączenie z naturą i żywiołami. Sztukami świątynnymi wywodzącymi się z czasów matriarchatu, Rodzajem pracy, która uzdrawia i uwalnia negatywne doświadczenia z ciała. Oraz metodami transformującymi sferę cienia, stłumionych emocji, związanymi ze ścieżką tantry. Warsztat daje nie tylko możliwość aktywacji życia intymnego, ale dokonania znaczących zmian, które wpływają na pewność siebie,...

Read More

Meeting with your Man

Inner Union

3 - 8 November 2020, Poland

6 - day tantric workshop for women

Facilitation: Dechen Dorje & Arya Tara


View of tantra or tao describes the world through the polarities of masculine and feminine aspects. Female  - male, yang - ying, two poles that create our universe, through mutual attraction and striving toward union. Everything that exists, every atom, is made up of these two elements. ...

Read More

Spotkanie ze swoim Mężczyzną

Wewnętrzna Unia

Warsztat tantryczny dla kobiet

19-24 października 2021

Prowadzenie: Dechen Dorje & Arya Tara


Tantra opisuje świat poprzez polaryzacje żeńskich i męskich pierwiastków. Oznacza to, że we wszystkim, co jest współistnieją dwa bieguny: to co męskie i to, co żeńskie, yin i yang. Wszystko zbudowane jest z tych dwóch pierwiastków. Istnieją tym samym w każdej komórce naszego ciała niezależnie od tego, czy urodziłaś się kobietą, czy mężczyzną....

Read More

Święta Unia Daków i Dakiń

Noworoczny warsztat tantryczny

29 grudnia 2020 - 2 stycznia 2021

Prowadzenie: Dechen Dorje z Zespołem


Warsztat oparty jest na tantrycznej i świątynnej pracy z ciałem, która aktywuje naszą pierwotną energię życiową, umożliwiając alchemiczny proces połączenia Ciała i Ducha. Podstawą procesu warsztatowego  będzie przywołanie naszego aktywnego kobiecego aspektu. W dalszej części zainicjujemy przestrzeń aktywując oświecony męski aspekt pierwotnej świadomości. Całość zwieńczy rytuał świętej unii żeńskiego i męskiego pierwiastka celebrujący wejście w nowy cykl....

Read More

Holistic Tantric Massage Master Program

25-days professional certificated massage program

I module - 17-21 March 2021. Workshop Center near Wroclav, Poland

Facilitation: Dechen Dorje


The Tantra House invites you to tantric massage program for professionals. The program consists of five workshops, each lasting five days. Includes five levels of initiation containing theory, tantric practice and six different modalities of tantric massage. The whole program is crowned with the certificate of completion of the master program, which is also the recognition of professional qualifications by the Tantra House....

Read More