Ciemna Kobiecość

 

 Dom Tantry ·  9 sierpnia 2020

 

Czym jest prawdziwa natura ciemności?  W naszym dualistycznym wymiarze, często utożsamiamy światło z pozytywnym a ciemność z negatywnym aspektem świata. Z ciemnością kojarzymy wszelkie byty, czające się w mroku, które z różnych powodów chcą się ukryć przed światłem i rozpoznaniem.
Ciemność jest również rozumiana jako brak światła świadomości, równoważny z ignorancją. Ciemność ta jest widziana jako otchłań naszej nieświadomości, przestrzeń wewnętrzna, z którą nie mamy świadomego kontaktu. Na ścieżce tantrycznej mamy możliwość zagłębienia się w doświadczenie ciemności podczas dłuższych samotnych retritów w absolutnej ciemności. W trakcie tych praktyk zanika granica pomiędzy naszą wewnętrzną  a zewnętrzną ciemnością. Stopniowo wszystko staje się jedną wielka czarną, nieograniczoną otchłanią, wolną od wszelkich obrazów i zjawisk. W trakcie tego procesu kompletnego rozpuszczania się w ciemności, stawania się ciemnością, w efekcie możemy odkryć nasze wewnętrzne mistyczne światło.
”Wewnątrz światła jest ciemność, ale nie próbujcie jej zrozumieć;

W ciemności jest światło, ale nie szukajcie tego światła. Światło i ciemność chodzą w parze, jak stopy podczas chodzenia” (poemat Zen)
Z perspektywy duchowej, ciemność widzimy nie jako negatywne przeciwieństwo świadomości, ale jako mistyczny stan jedności poza wszelkim poznaniem i zrozumieniem. Stan bezgranicznego, bezczasowego odczuwania.

W rozumieniu nauk tantrycznych wszelkie istnienie wyłania się z pierwotnej Pustki. Pustki, która nie jest nicością, ale żywym, czującym istnieniem. Czująca Pustka – Przestrzeń sama w sobie jest nieskończoną ciemnością i otchłanią. Kolebką życia. Ta pusta ciemność, kosmiczne łono wszechświata, źródło z którego rodzi się wszelkie życie zwane jest Pramatką, Wielką Boginią.  Dlatego kobiecość sama w sobie, jest tożsama z tą pierwotną ciemnością. Z mistyczną tajemnicą, której nie sposób przeniknąć.  Jest fundamentem rzeczywistości, źródłem wszelkiej egzystencji. Taka jest pierwotna, prawdziwa natura Ciemności.

 

Z tej niezgłębionej przestrzeni manifestuje się cała rzeczywistość. Z niej wypływa energia kreująca świat nazywana Shakti. Można powiedzieć, że Shakti  jest cały czas ukryta w przestrzeni, gotowa by w każdej chwili się przejawić.

Pierwotna Pustka wraz z nierozdzielnym od niej potencjałem kosmicznej energii Shakti, wyraża się  poprzez niezliczone manifestacje kobiecych form.  W samych centrum tej mandali znajduje się WIelka Bogini Matka. Z niej wyłaniają się różne aspekty od łagodnych świetlistych dakiń do gniewnych, czarnych bogiń. Bezpośrednim przejawem Wielkiej Matki jest Bogini Kali.
Bogini Kali reprezentuje aspekt powrotu wszelkiego istnienia do pierwotnej ciemności kosmicznego łona. Zaprasza do transformacji wszystkich naszych części, które są gotowe by odejść, rozpuścić się w przestrzeni. Wszystko co jest zawieszone między życiem i śmiercią może zostać przetransformowane. Z ciemnej bezgranicznej przestrzeni Bogini Kali emanuje kosmiczny ogień Shakti, który manifestuje zarówno twórczą, jak i destrukcyjną – oczyszczającą moc. Kali trzyma miecz ( khadga ), którego zadaniem jest przecięcie wszystkich doczesnych połączeń i zależności podtrzymujących identyfikację z ego. Czarna Bogini przynosi ciemność, otchłań obejmującą wszystko. Bezpowrotnie znika czas i znika wszystko co myślałeś ze jest Tobą.

W Pierwotnej ciemnej kobiecości nie ma miejsca na oddzielenie. Wszystko staje się jednością, całością. Skostniałe struktury ego, części przywiązane do swojej oddzielonej tożsamości zostają rozsadzone od środka poprzez moc Shakti. Na poziomie umysłu wszelkie koncepcje i ideologie zostają rozpuszczone w wielkiej pustce. Czarna Bogini stwarza przestrzeń do całkowitego poddania się i otwarcia się na swoją najgłębszą esencję, niemożliwą do pojęcia tajemnicę istnienia.
Przejście poprzez ten proces bycia pochłoniętym poprzez pustkę oznacza wielką śmierć. Śmierć oddzielonej indywidualnej tożsamości. Jest kwintesencją wszystkich dróg rozwoju duchowego. Oznacza ostateczną samorealizację i zwieńczenie ewolucji jako indywidualna istota.

 

 

Niedojrzałe aspekty

Pierwotna świadomość i przestrzeń, w trakcie swojej ewolucji  manifestuje się jako nieskończona  ilośc oddzielonych istnień. Poprzez utożsamianie się z doświadczeniem tego procesu, przy odpowiedniej gęstości istnienia, tworzy się iluzja oddzielenia i linearności czasu. W tych warunkach zarówno świetlista świadomość, jak i pierwotna przestrzeń, budują świat dualności, polaryzują się ze sobą w dużej mierze poprzez swoje zniekształcone i niedojrzałe aspekty.
Zdeformowane, niezdrowe przejawy ciemnej kobiecości powstają poprzez doświadczenia cierpienia, zniewolenia i wykorzystania poprzez niedojrzałe, mroczne aspekty męskie. Wiele tysięcy lat istnienia patriarchatu stworzyło olbrzymie, mroczne podziemie gniewnych, głodnych i pałających zemstą, cierpiących części naszej kolektywnej nieświadomości, zarówno ze strony męskiej jak i kobiecej.
Mroczne, niedojrzałe aspekty żeńskie mogą przejawiać się jako duchy kobiet, łaknące zemsty na mężczyznach, duchy które nigdy nie wybaczają  i czerpią siłę z ognia nienawiści. Nadużycia i przemoc ze strony męskiej, tłumienie naturalnej mądrości i mocy kobiecej, setki lat prześladowań i tortur wykreowało archetyp mrocznej czarownicy, manipulującej i wykorzystującej instrumentalnie otoczenie.
Zraniona seksualność i serce, poczucie zdrady, zazdrość, zraniona duma i identyfikacja z byciem ofiarą, kreują niezliczone formy mrocznej kobiecości, pragnących odwetu. NIe tylko na mężczyznach ale również na innych kobietach.
Negowanie i tłumienie kobiecej mocy i seksualności uniemożliwia realizację pragnień, tworzy pokłady niezaspokojonego głodu. Ten aspekt mrocznej kobiecości zaczyna traktować mężczyzn, energię seksualną a w końcu całe otoczenie jako źródło pożywienia. Rodzi się archetyp pajęczycy, modliszki, która wysysa soki życiowe swoich kochanków. W ukryciu zaplatając swoje sieci, czycha na ofiary.

Mroczna kobiecość wyraża się poprzez swoje zranienie ciało emocjonalne, poprzez  wściekłość, nienasycone pożądanie, mściwość, dar uwodzenia i czarną magię.

Różne formy zdeformowanej ciemnej kobiecości przejawiające się w mitologii jako demoniczne ludożercze harpie, nocne zmory, strzygi, postacie jak Arachne, Gorgony, Circe, na stałe zagościły w kolektywnej energii naszej planety.
Podczas epoki patriarchatu do podziemia zeszły także pełne mocy mroczne boginie i czarodziejki, symbolizujące oświecone i nieoświecone aspekty ciemnej kobiecości. Do nich należy Hekate, Lilith, Morgana, Maeve, Medea, Tiamat, Persefona, Hel, Louhi.
Prawdziwy rozwój, wejście na wyższy poziom istnienia, może przyjść tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi głęboko uznać obecność tych ciemnych energii w sobie i na zewnątrz. Dając im możliwość uwolnienia i wyrażenia się w pełni. Praca z naszą ciemną kobiecością umożliwia przekształcenie toksycznych emocji – strachu, bólu, dumy, wściekłości, zazdrości, chciwości, w paliwo konieczne dla naszej ewolucji.

 

 

Żyjemy w czasach wielkich zmian i turbulencji obejmujących całą naszą planetę. W trakcie epoki wojen i nadużyć, ludzkość nagromadziła olbrzymie pokłady cierpienia i traum, które czekają na uzdrowienie.  Mroczne, niedojrzałe aspekty pokazują otwarte rany naszym kolektywnym sercu i ciele.
Kobiecość na tej planecie nadal jest zniewolona i nadużywana. Obecny rozwój wydarzeń na Ziemi, jest nastawiony na bezwzględne dążenie do kontroli i władzy, poprzez manipulację i dezinformację.
Nowa odsłona technokratycznej, korporacyjnej rzeczywistości chciałaby zredukować ludzkość do masy biologicznej, sterowanej poprzez sztuczną inteligencję.

 

Poprzez pracę z naszą ciemną stroną kobiecą możemy aktywować w sobie przeciwwagę dla
tego co widzimy w świecie. Ciemna Kobiecość może stać się właściwą medycyną, dzięki której przekształcimy zbiorowy cień ludzkości.  Wszystkim nam potrzebna jest miłość, ale ona sama nie wystarczy. Potrzebna nam jest mądrość pustki pokazująca na głębszym poziomie iluzyjność i nie-substancjonalność istnienia. Potrzebna jest  moc kosmicznej Shakti, która rozsadzi stare struktury patriarchalnej cywilizacji.  Pierwotna Ciemna kobiecość wyraża się poprzez cykle oddania się, śmierci i odrodzenia. Poprzez poddanie się tej płynącej wprost ze źródła mocy, transformacja ludzkości stanie się możliwa.