Ascendencja 2020

 

 Dom Tantry ·  3 października 2020

 

 

Przestrzeń Domu Tantry wspiera proces podniesienia kolektywnej świadomości planety i ludzi do tzw. Piątej Gęstości.
Jak być może wiemy, rzeczywistość składa się z wielu wymiarów istnienia, które są związane z wysokością frekwencji wibracji naszej kosmicznej świadomości. Cała nieskończona manifestacja życia, zależnie od miejsca rozwoju, intencji i potrzeb, zajmuje poszczególne pasma wibracyjne w wielowymiarowym kosmicznym matriksie. Od najbardziej gęstych, nisko wibrujących przestrzeni, minerałów, roślin i zwierząt, poprzez rozwój indywidualności w spolaryzowanych pozytywnie i negatywnie światach, do grupowej tożsamości i bezcielesnych przejawów kolektywnej świadomości. W każdym z tych wymiarów i gęstości istnienia obowiązują inne prawa fizyki, biologii, również czas płynie inaczej.
Piąta gęstość istnienia oznacza koniec zmagania się, walki tzw. pozytywnych oraz negatywnych aspektów. Wynika z przerobionej lekcji życia w dualizmie. Rozumieniu i współodczuwaniu wszystkich istot jako ”innych” nas.
Aby stało się to możliwe i abyśmy rzeczywiście mogli przekształcić się w bardziej świetliste, wysoko-wibracyjne istoty, potrzebujemy najpierw przetransformować nagromadzony w ciele ból, traumy i blokady energetyczne. Oczyścić i uwolnić nasze nagromadzenia w ciele. Przetransformować struktury wewnętrzne, które utrzymują nas w cierpieniu. Poprzez transformację osobistego cienia i gęstych, mrocznych części naszej indywidualnej struktury, które zostają nakarmione światłem i połączone z sercem, możemy się przygotować do nadchodzącego, nowego planetarnego cyklu ewolucyjnego. Dzięki takiemu przygotowaniu, staje się możliwa ascendencja na poziomie naszej obecnej fizycznej cielesności.

 

Od jesiennej równonocy rozpoczął się proces oczyszczania i przygotowania naszej energii, ciała i świadomości który będzie trwał przez trzy miesiące, do przesilenia zimowego. Jest to czas turbulencji, niestabilności i niepewności, ponieważ pod wpływem fal wysoko-wibracyjnej energii, stary porządek upada, starając się temu przeciwstawić poprzez inżynierię społeczną i masową manipulację.
Przesilenie zimowe tego roku jest skorelowane ze szczególnym ustawieniem planet naszego systemu, powtarzającym się co paręset lat, w stosunku do centrum galaktyki. W trakcie tego czasu, nasza planeta będzie poddana silnym wpływom promieniowania kosmicznego gamma, które osobom gotowym i otwartym uruchomi ich nieaktywne DNA. Otworzy to nowe możliwości i talenty, związane z następnym etapem rozwoju ludzkiego.
Więcej na temat ”Ewentu’
https://www.youtube.com/watch?v=QB2xMAJlWc0

 

Dzięki globalnemu przebudzeniu świadomości i zrozumieniu obecnej sytuacji na głębszym poziomie, wielu z nas porzuci dotychczasowy, wyobcowany sposób życia w miastach i szkodliwe technologie. Odnajdzie swoje plemię, ludzi podobnych sobie, aby razem, budować Nową Ziemię. Osiądzie w ekologicznych wspólnotach, aby żyć blisko natury, w zgodzie z duchami przyrody, stając się niezależnym od starego systemu. Niezależnym od dotychczasowej ekonomii i dóbr tworzonych przez wielkie korporacje.
Przyszedł czas na zbiorową manifestację piątego wymiaru istnienia na tej planecie, Nowej Ziemi.

 

Dla wszystkich gotowych adeptów ścieżki, dakiń i daków, w tym przełomowym czasie zimowego przesilenia, otworzyliśmy przestrzeń dla tej manifestacji, i wspólnego przejścia w nową rzeczywistość.

Retrit ”ODZYSKUJĄC KOSMICZNE CIAŁO” jest trzecią częścią częścią programu świętej seksualności w DT, rozpoczynającej się od przebudzenia i uzdrawiania seksualności, która kończy się otwarciem mistycznego wymiaru seksualności oraz rozpoznaniem i integracją naszej prawdziwej duchowej tożsamości.
Osoby ugruntowane, z aktywowaną wewnętrzną mocą, płynącą z energii seksualnej połączonej z sercem, będą mogły razem synchronizować się w codziennych kosmicznych rytuałach otwierających pamięć ciała, aktywujących DNA i uśpione dotąd możliwości.
Zapraszamy.