JESTEŚMY KREATORAMI TEJ RZECZYWISTOŚCI

 

Dom Tantry ·  17 czerwca 2019

 

W sytuacji powszechnego uśpienia i ogólnej bezwiednej akceptacji systemu w którym żyjemy, znaleźliśmy się jako ludzkość u progu katastrofy. Cywilizacja atlantycka nadająca kierunek rozwoju wydarzeń na Ziemi, jest nastawiona na bezwzględną eksplorację przyrody, dążenia do kontroli i władzy. Rezultatem jest degradacja planety i całej cywilizacji.
Jeśli my sami nie zmienimy tego świata, wszystko co wartościowe upadnie, a ludzkość stopniowo zamieni się w cybernetyczne zombi.

Od wielu tysiącleci, w celu utrzymania władzy wykorzystuje się metodę zaszczepiania ludziom przeciwstawnych ideologii, tak żeby stworzyć wrogość między nimi. Przy czym samemu pozostaje się w cieniu, w ukryciu wspierając wszystkie strony konfliktu i eskalując sytuację na wiele sposobów. Następnie stwarza się trzecią siłę która ”ratuje” z opresji, przejmując władzę nad całością.
I dopóki część z nas będzie nienawidziła innych ze względu na inność, religię, rasę i pochodzenie, będziemy słabi i podatni na zewnętrzne sterowanie, a wszystkie nasze słabości zostaną wykorzystane przeciwko nam.
W ramach ludzkości mamy wiele różnic kulturowych i rasowych. Wynika to z kompletnie innych doświadczeń rozwijania się w specyficznych warunkach klimatycznych, społecznych. Widzimy unikatowe bogactwo i i odmienność wielu kultur czy plemion istniejących na Ziemi. Piękno tkwi w różnorodności. I wszyscy powinnismy dać przestrzeń sobie do wzajemnego istnienia i możliwość rozwijania tej odmienności.
Czasem jednak tak diametralnie różnimy się w podejściu do sensu życia, że to co dla jednych jest święte dla innych jest zakazane i odwrotnie.
Jako odmienne społeczeństwa, inne kultury, potrzebujemy wzajemnego poszanowania dla swoich odrębnych, unikatowych dróg rozwoju. A to wymaga utrzymania swojej autonomicznej przestrzeni życiowej, miejsca na ziemi w którym nasza kultura może się dalej niezależnie rozwijać i wymieniać z innymi, w tempie organicznym, bez wzajemnej ingerencji i chęci narzucenia swojego porządku.
Po epoce kolonialnej, teraz wielkie imperia korporacyjne zrobią wszystko, by zdominować cały świat gospodarczo i kulturowo. A pozory demokracji, szerzenia wolności i strategia małych kroków są jednymi z wielu ze sposobów realizacji tych planów.
Kolejnym etapem manipulacji nastawionej na skłócenie ludzi, jest umieszczenie wszystkich w samej przestrzeni, pod hasłem humanitaryzmu. Nagłe zmieszanie ze sobą odrębnych dotąd i przeciwstawnych światopoglądowo społeczności, tworzy nieuniknione konflikty i walkę o przetrwanie. Oznacza w praktyce zniszczenie dotychczasowych kultur, podobnie jak to miało miejsce z Indianami w obu Amerykach. Takie konflikty kreuje się teraz w społecznościach Europy.
Zniszczenie społeczeństw, odcięcie od korzeni, przygotowuje grunt dla jednej globalnej cywilizacji, kierowanej centralnie. Stopniowo realizuje się scenariusz coraz większej komputeryzacji i umaszynowienia ludzkości, rozwoju w kierunku zbiorowej, biocybernetycznej inteligencji. Z powszechnym użyciem klonowania, nanotechnologii i stopniowej zmiany człowieka w biologiczną maszynę.
Czy więc czeka nas zupełna utrata indywidualności i podłączenie do globalnego Matrixa ?
https://www.youtube.com/watch?v=rver8vjc04U

 

Możliwy jest jednak inny scenariusz, reprezentowany przez alternatywną część ludzkości, którym jest Powrót do Natury. Oparciu się o technologię tylko do pewnego stopnia i rozwoju techniki alternatywnej, ekologicznej, dotąd blokowanej przez wielkie korporacje. Coraz więcej ludzi budzi się ze snu, widzi że świat w rzeczywistości jest inny niż to co jest przedstawiane w medialnej propagandzie. W odpowiedzi na zdemaskowanie mechanizmu światowego systemu bankowego, dziewięć lat temu pojawił się ruch ”Occupy Wall street” który wyciągnął setki tysięcy ludzi na ulice miast Europy. Niewiele się zmieniło w systemie bankowym, ale ludzie potrafili się zjednoczyć i zobaczyć, że potrzebna jest alternatywna wizja ekonomii z walutą niezależną od korporacyjnych banków. Część z nas zrozumiała że aby coś zmienić w obecnym świecie, trzeba działać razem. Rozpoznajemy ukrytą manipulację polityki ”dziel i rządź”. I w imię wspólnych celów, potrafimy odstawić na bok dzielące nas różnice. Stajemy się powoli świadomi swojego wpływu jako zbiorowość. Jeśli wszyscy razem przestaniemy wspierać korporacje, nie kupując ich produktów, wszystko się zmieni.
Coraz więcej ludzi odnawia swoje połączenia się z ziemią, i naturalną siłą ukrytą w naszych ciałach. Powracają szamańskie i mistyczne tradycje, podkreślające jedność z przyrodą.
Z punktu widzenia mistyki wschodu, zarówno świadomość ludzka, jak i sama Ziemia powoli budzi się. Wypełnia nas inteligentna energia duchowa, którą nazywamy
Kundalini. Siła ta stopniowo będzie coraz bardziej aktywna, aż w końcu, otworzy w nas nowe wymiary odczuwania i postrzegania. Rozwiną się do tej pory uśpione, naturalne zdolności naszego umysłu. Nie będziemy potrzebować telefonów aby porozumiewać się na odległość. Będziemy mogli przemieszczać nasze energetyczne ciała, mogąc być nawet jednocześnie w wielu miejscach. Siła kundalini będzie miała również niszczący wpływ na obecną technologię.
Na tym etapie będziemy więc bardziej rozwijać technologię duchową.
W tej wizji naszego rozwoju następuje przesunięcie ciężaru właściwego w stronę połączenia z ziemią, życia organicznego opartego na współpracy i harmonii zwierząt i ludzi. Ten scenariusz również postuluje stworzenie nowego paradygmatu społecznego. Społeczeństwa nie nastawionego już na produkcję dobra materialnego i bazującego na kapitalistycznej ekonomii. Nowej struktury opartej na modelu małych grup ludzkich, tworzących autonomiczną i samowystarczalną ekonomicznie sieć wspólnot, które wzajemnie wymieniają się nadmiarem dóbr. Wspólnot opartych na współpracy, a nie rywalizacji. Gdzie istnieje równowaga między indywidualną wolnością i niezależnością a wspólnym życiem i działaniem. Rozwijających się zbiorowo ale stawiających na autentyczność i autonomię jednostki.
Budowanie tego nowego społeczeństwa jest faktem.
Przez ostatnie 30 lat powstają setki alternatywnych eko-wiosek i wspólnot w Europie i Ameryce.
https://vimeo.com/ondemand/anewwe/171637052
https://gen-europe.org/home/index.htm

Niektóre wytyczają całkowicie nowe kierunki struktury społecznej i wizje przyszłej ludzkości, jak na przykład projekt Tamera w Portugalii, czy Damanhur we Włoszech. Utopijne ale wizjonerskie połączenie społeczności z cybernetyczną technologią służącą samowystarczalnej ekonomii, stanowi projekt Wenus.
https://www.youtube.com/watch?v=jl7Yq8QbPns
https://www.thevenusproject.com/

 

Jesteśmy w miejscu pogłębiającej się polaryzacji między dwoma możliwymi scenariuszami przyszłości. Czy ludzkość się rzeczywiście przebudzi, czy podda się idei transhumanizmu? Jaki kierunek wybierze każdy z nas? Czy mamy wystarczająco odwagi i wiary w Siebie żeby iść pod prąd? Zarówno mistyczna wiedza i nauka kwantowa mówią jasno, że nie istnieje świat poza nami. My jesteśmy światem…
Nie będąc tego świadomymi, jesteśmy kreatorami tej rzeczywistości. Możemy więc wziąć większą odpowiedzialność za to, w czym żyjemy, w czym uczestniczymy, i zacząć działać zgodnie ze swoim sercem, z miejsca wrażliwości i empatii. Przekierowując uwagę na nasze wewnętrzne piękno i to co czujemy. Do naszego oddechu. Gruntując naszą świadomość bardziej w ciele, które jest częścią natury. Dając sobie więcej przestrzeni do samego Bycia. Bliżej natury, innych istot i nas samych.
Wspólnie tworząc nowy paradygmat życia Tutaj i Teraz.